Welcome to Souq Ecommerce Store !

(0 customer review)
"Godina Harargee bahaa Aanaa kombolchaa magaalaa malkkaa raafuuti guyyaa araa hiriiri nagayaa barattoota oromo fi qeeroo oromo akkasumas hawasa kombolcha waliin gageefamaa jira kayyoon hiriira kanaatis ajjeechan ummata oromo fi polisi oromiya iratti gageefame ni balaalefana motummaan naanoo oromiya dangaa oromiya fi ummata oromo kabajjaa iti godhuu qaba fi Kabajchiisuu qabas fi kk fakatan."

 Siyaasan Oromiyaa