Page Nav

HIDE
;

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

//

Breaking News:

latest

Oolmaa jila gamtaa SMOA, AYA, WDA, OPA, fi Yuunivaarsiitii arsii

“Oolmaa jila gamtaa SMOA, AYA,  WDA,  OPA, fi Yuunivaarsiitii arsii Jilli keenna koonyaa  arba_guuguu guyyaa shanaffaa isaa guyyaa 02/08/201...

“Oolmaa jila gamtaa SMOA, AYA,  WDA,  OPA, fi Yuunivaarsiitii arsii
Jilli keenna koonyaa  arba_guuguu guyyaa shanaffaa isaa guyyaa 02/08/2012 idoowwan armaan gadii keessatti duula hubannoo farra koronaa taasisaa oollee.
1. Aanaa Collee keessa qaxxaamurree
2. Maanyaa laga bunaa
3.odaa adii
4. Warqii
5. Warqii daraartuu
6. Maanyaa adaree
7. Haroo akkiyyaa
8. Caancoo/magaalaa guddoo aanaa gololchaa  fi baadiyaa ishee
9. Dhummuugaa fi gandoota baadiyaa aanaa Shanan Kooluutti argamnee dhibee koronaa irratti hubannoo ummataaf kennaa oolle.   Aanaa lamatti mormii abbootiin amantaa waaqeffannaa/salaata/jum'aa waloo dhaabuu didan
A. Aanaa Shanan Kooluu/Dhummuugaa fi
B. Aanaa gololchaa/caancootti  marii abbootii amantii fi qaamota mootummaa wajjiin ta'uun gorsa qaamolee hubannoo uumanii, ogeeyyii fayyaa,  miidiyaa fi mootummaan kennan akka hojirra oolchan waadaa nuuf galan.”

Ingen kommentarer